Xin cấp lại hộ chiếu

Xin cấp lại hộ chiếu

Thủ tục xin cấp đổi hộ chiếu, cấp lại hộ chiếu tại công an cấp tỉnh, thành phố
18/05/2021

Thủ tục xin cấp đổi hộ chiếu, cấp lại hộ chiếu tại công an cấp tỉnh, thành phố

Cấp lại hộ chiếu (hộ chiếu bị mất; bị hư hỏng; còn thời hạn dưới 30 ngày hoặc đã hết thời hạn; tách trẻ em trong hộ chiếu của mẹ hoặc cha)
Thủ tục làm, cấp lại hộ chiếu do bị mất
18/05/2021

Thủ tục làm, cấp lại hộ chiếu do bị mất

Trong quá trình sử dụng và cất giữ hộ chiếu công dân có thể đánh mất hộ chiếu bởi nhiều những nguyên nhân khác nhau, có thể mất hộ chiếu ở trong nước và có thể mất hộ chiếu ở nước ngoài.
Thủ tục đổi hộ chiếu do hết hạn hoặc mất hộ chiếu
13/05/2021

Thủ tục đổi hộ chiếu do hết hạn hoặc mất hộ chiếu

Công dân Việt Nam khi đã được cấp hộ chiếu phổ thông nếu hết thời hạn sử dụng / hết trang hộ chiếu hoặc hư hỏng rách, hộ chiếu bị mất... thì làm thủ tục xin cấp hộ chiếu theo quy định. Lưu ý Số hộ chiếu được cấp lại sẽ là số hộ chiếu mới không trùng với số hộ chiếu đã được cấp trước đó.
Xem thêm
Đăng ký
Nhận thông tin khuyến mãi

Để lại Email của bạn ở đây và có cơ hội giảm 50% ở chuyến đi tiếp theo!