Luật xuất nhập cảnh

Luật xuất nhập cảnh

Cục quản lý xuất nhập cảnh tại thành phố Đà Nẵng - Miền Trung
11/05/2021

Cục quản lý xuất nhập cảnh tại thành phố Đà Nẵng - Miền Trung

Thực việc việc cải cánh, sắp xếp lại bộ máy hành chính công theo chủ trương của Chính Phủ và sắp xếp cơ cấu tổ chức của Bộ công an từ tháng 8 năm 2018 Cục quản lý xuất nhập cảnh tại Đà Nẵng sẽ sáp nhập với Cục quản lý xuất nhập cảnh tại Hà Nội và thủ tục hành chính liên quan đến xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền của Cục xuất nhập cảnh tại Đà Nẵng trước đây được chuyển về làm thủ tục tại Cục xuất nhập cảnh tại Hà Nội.
Phòng quản lý xuất nhập cảnh Hà Nội
11/05/2021

Phòng quản lý xuất nhập cảnh Hà Nội

Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Hà Nội là nơi giải quyết các thủ tục hành chính về xuất nhập cảnh cho người Việt Nam và người nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội bao gôm các thủ tục hành chính như sau: - Thủ tục liên quan đến cấp/đổi hộ chiếu đối với công dân Việt Nam- Xin cấp thị thực, visa, thẻ tạm trú và thẻ thường trú cho người nước ngoài tạm trú trên địa bàn thành phố Hà Nội- Thủ tục khai báo tạo trú/ tạm vắng cho người nước ngoài với các mục đích du lịch, thăm thân, lao động, kinh doanh.
Phòng quản lý xuất nhập cảnh Đà Nẵng
11/05/2021

Phòng quản lý xuất nhập cảnh Đà Nẵng

Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Đà Nẵng giải quyết các thủ tục xuất nhập cảnh cho công dân Việt Nam và công dân nước ngoài đang tạm trú hoặc làm việc tại thành phố Đà Nẵng.Người dân có hộ khẩu thường trú, tạm trú tại Đà Nẵng làm thủ tục cấp hộ chiếu, gia hạn hộ chiếu và đổi hộ chiếu thực hiện tại phòng quản lý xuất nhập cảnh công an thành phố. Người nước ngoài làm các thủ tục xin cấp visa, gia hạn visa, thủ tục cấp thẻ tạm trú, đổi thẻ tạm trú ...
Phòng xuất nhập cảnh Công an TP Hồ Chí Minh
11/05/2021

Phòng xuất nhập cảnh Công an TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ phòng quản lý xuất nhập cảnh công an thành phố Hồ Chí Minh:196 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh
Thông tư 44/2011/TT-BCA Hướng dẫn cấp Giấy phép tham quan, du lịch Việt Nam cho người nước ngoài quá cảnh
24/04/2021

Thông tư 44/2011/TT-BCA Hướng dẫn cấp Giấy phép tham quan, du lịch Việt Nam cho người nước ngoài quá cảnh

Thông tư số 190/2012/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực
24/04/2021

Thông tư số 190/2012/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH 10 ngày 28 tháng 8 năm 2001, Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP;a
Thông tư số 02/2013/TT-BCA, ngày 05/01/2013 của Bộ Công an
24/04/2021

Thông tư số 02/2013/TT-BCA, ngày 05/01/2013 của Bộ Công an

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2000;
Nghị định hướng dẫn thi hành pháp lệnh xuất nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
24/04/2021

Nghị định hướng dẫn thi hành pháp lệnh xuất nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Nghị định này quy định thủ tục đối với người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam; việc mời người nước ngoài vào Việt Nam của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; trách nhiệm và việc phối hợp công tác của các cơ quan chức năng của Nhà nước.
Xem thêm
Đăng ký
Nhận thông tin khuyến mãi

Để lại Email của bạn ở đây và có cơ hội giảm 50% ở chuyến đi tiếp theo!