Xin miễn thị thực

Xin miễn thị thực

Miễn thị thực cho công dân Argentina
08/05/2021

Miễn thị thực cho công dân Argentina

Việt Nam đã ký Hiệp định miễn thị thị thực với Chính Phủ Argentina ngày 14/9/1999, có hiệu lực từ ngày 13/11/1999. Theo nội dung dung của Hiệp định Chính phủ Việt Nam sẽ miễn thị thực (miễn visa) cho công dân Argentina như sau:
Miễn thị thực Việt Nam và Azerbaijan
08/05/2021

Miễn thị thực Việt Nam và Azerbaijan

Theo Hiệp định ký ngày 09/04/2010, có hiệu lực từ 21/08/2010 giữa chính phủ Việt nam và chính phủ Azerbaijan thì công dân hai nước được miễn thị thực trong những trường hợp sau:Theo Hiệp định ký ngày 09/04/2010, có hiệu lực từ 21/08/2010 giữa chính phủ Việt nam và chính phủ Azerbaijan thì công dân hai nước được miễn thị thực trong những trường hợp sau:
Miễn thị thực Việt Nam - Ai Cập
08/05/2021

Miễn thị thực Việt Nam - Ai Cập

Hiệp định về miễn thị thực giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ Ai Cập ký ngày 18/08/2010, có hiệu lực từ ngày 08/08/2011 có các nội dung cơ bản về miễn thị thực như sau:- Miễn thị thực cho người mang Hộ chiếu ngoại giao, Hộ chiếu đặc biệt, Hộ chiếu công vụ còn giá trị với thời gian lưu trú không quá 90 ngày...
Miễn thị thực Việt Nam và UAE
08/05/2021

Miễn thị thực Việt Nam và UAE

Miễn thị thực nhập cảnh, xuất cảnh cho người mang Hộ chiếu ngoại giao, Hộ chiếu đặc biệt, Hộ chiếu công vụ còn giá trị với thời gian lưu trú không quá 90 ngày.
Miễn thị thực cho công dân Nga
08/05/2021

Miễn thị thực cho công dân Nga

Từ 1/1/2009, công dân Nga mang hộ chiếu phổ thông, không phân biệt mục đích nhập cảnh, được miễn thị thực nhập xuất cảnh Việt Nam với thời hạn tạm trú không quá 15 ngày, nếu đáp ứng các điều kiện sau:a
Miễn thị thực visa cho công dân Nhật Bản
08/05/2021

Miễn thị thực visa cho công dân Nhật Bản

Từ 01/7/2004, công dân Nhật Bản được miễn thị thực nhập xuất cảnh Việt Nam với thời gian tạm trú không quá 15 ngày, nếu đáp ứng các điều kiện sau:
Miễn thị thực visa cho người Hàn Quốc
08/05/2021

Miễn thị thực visa cho người Hàn Quốc

Từ 01/7/2004, công dân Hàn Quốc được miễn thị thực nhập xuất cảnh Việt Nam với thời gian tạm trú không quá 15 ngày, nếu đáp ứng các điều kiện sau:
Miễn thị thực cho người Đan Mạch
08/05/2021

Miễn thị thực cho người Đan Mạch

Từ 1/5/2005, công dân Đan Mạch không phân biệt loại hộ chiếu và mục đích nhập cảnh được miễn thị thực nhập xuất cảnh Việt Nam với thời hạn tạm trú không quá 15 ngày, nếu đáp ứng các điều kiện sau:
Xem thêm
Đăng ký
Nhận thông tin khuyến mãi

Để lại Email của bạn ở đây và có cơ hội giảm 50% ở chuyến đi tiếp theo!