Xin giấy phép lao động

Xin giấy phép lao động

Nghị định mới quy định mới về xin cấp, gia hạn giấy phép lao động
13/05/2021

Nghị định mới quy định mới về xin cấp, gia hạn giấy phép lao động

Ngày 03 tháng 5 năm 2016 Chính phủ ra Nghị định số 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
Điều kiện xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài theo quy định mới
13/05/2021

Điều kiện xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài theo quy định mới

Đối với người lao động nước ngoài hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam hoặc làm việc trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề phải có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam về khám bệnh, chữa bệnh, giáo dục, đào tạo và dạy nghề.
Thủ tục cấp mới giấy phép lao động cho chuyên gia nước ngoài
13/05/2021

Thủ tục cấp mới giấy phép lao động cho chuyên gia nước ngoài

Chuyên gia là những người người được đào tạo theo hướng chuyên sâu có kinh nghiệm thực hành công việc và có kỹ năng thực tiễn, lý luận chuyên sâu về một lĩnh vực cụ thể hoặc có hiểu biết vượt trội so với mặt bằng kiến thức chung. Các chuyên gia có thể tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp (thông qua việc cho ý kiến, tham vấn) vào một công việc hay một lĩnh vực cụ thể.
Thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho Tổng giám đốc, phó tổng giám đốc công ty
13/05/2021

Thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho Tổng giám đốc, phó tổng giám đốc công ty

Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc là người điều hành công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và quy định tại Điều lệ công ty. Với vai trò là nhà quản lý trong trường hợp Tổng giám đốc, phó tổng giám đốc không trực tiếp là nhà đầu tư, không phải là cổ đông hoặc thành viên góp vốn hoặc không phải là chủ sở hữu của doanh nghiệp thì yêu cầu bắt buộc là phải xin giấy phép lao động.
Thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho Chủ tịch, phó chủ tịch công ty
13/05/2021

Thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho Chủ tịch, phó chủ tịch công ty

Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/08/2017 của bộ lao động thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại việt nam qua mạng điện tử
Hồ sơ xin cấp Giấy phép lao động cho chuyên gia nước ngoài
13/05/2021

Hồ sơ xin cấp Giấy phép lao động cho chuyên gia nước ngoài

Các doanh nghiệp, công ty tại Việt Nam có thể mời, bảo lãnh cho người nước ngoài là chuyên gia vào làm việc tại doanh nghiệp, công ty. Nếu chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên 3 tháng thì bắt buộc phải xin cấp giấy phép lao động hoặc giấy miễn giấy phép lao động tùy vào từng trường hợp cụ thể.
Thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự
13/05/2021

Thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự

Bản chính giấy tờ tùy thân đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp. Giấy tờ này không cần phải chứng thực.+ Tài liệu đề nghị để hợp pháp hóa lãnh sự (đã được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của nước ngoài chứng nhận con dấu, chữ ký).
Thủ tục xin cấp lý lịch tư pháp cho người nước ngoài
13/05/2021

Thủ tục xin cấp lý lịch tư pháp cho người nước ngoài

Trường hợp người nước ngoài chưa nhập cảnh Việt Nam hoặc đã nhập cảnh nhưng chưa đủ 06 tháng thì cần xin lý lịch tư pháp tại quốc gia mang quốc tịch. Pháp luật của mỗi nước không giống nhau nên quy định cơ quan cấp lý lịch tư pháp là khác nhau
Xem thêm
Đăng ký
Nhận thông tin khuyến mãi

Để lại Email của bạn ở đây và có cơ hội giảm 50% ở chuyến đi tiếp theo!